Monthly Archives: Ιανουαρίου 2013

Ουδετερότητα της Επιστήμης ή Επιστήμες της Ουδετερότητας…???

Ένα κείμενο για προβληματισμό, επίκαιρο λόγω εξεταστικής…

Ο μύθος της ουδετερότητας

Η εικόνα της επιστήμης που προωθείται από τα ΜΜΕ και πολύ συχνά, δυστυχώς, καλλιεργείται από τους ίδιους τους επιστήμονες είναι αρκετά παραπλανητική. 

Στο προηγούμενο άρθρο μας θέσαμε το ερώτημα ποια σχέση μπορεί να έχει η σημερινή κοινωνικά επωφελής αλλά ετεροκατευθυνόμενη παραγωγή της επιστημονικής γνώσης με τη ρομαντική ή με τη θετικιστική ψευδαίσθηση περί γνωστικής «αντικειμενικότητας» και ιστορικοκοινωνικής «ουδετερότητας» της επιστήμης.

Σήμερα θα συζητήσουμε κάποιες σκοτεινές πτυχές αυτού του ερωτήματος με τον Κώστα Γαβρόγλου, διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητή και πρωτεργάτη στην ανάπτυξη της Ιστορίας των Επιστημών στην Ελλάδα.

 Γράφει ο Σπυρος Μανουσέλης Συνέχεια

ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ?

Μετά τη ψήφιση του νόμου 4009, των μετ’ έπειτα ρυθμίσεών του και την μετ’ εμποδίων συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης, το υπουργείο συνεχίζει την προσπάθεια για εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας μέσα από δύο νέα μέτρα· το σχέδιο Αθηνά και την αναγνώριση των κολεγίων.

Σχέδιο Αθηνά

Το σχέδιο Αθηνά, συμπληρωματικό του νόμου 4009, έρχεται να φτιάξει ένα νέο χάρτη της τριτοβάθμιας κάνοντας αλλαγές προς τρεις κατευθύνσεις:

1. Συγχωνεύοντας ολόκληρα ιδρύματα, κυρίως περιφερειακά, αλλά και κεντρικά, βάσει οικονομικών στοιχείων (ελλείμματα στους προϋπολογισμούς), αριθμό ενεργών φοιτητών, διδασκόντων κλπ. προσπαθώντας να δημιουργήσει κεντρικά ιδρύματα, απομακρυνόμενο από ένα αποκεντρωμένο σύστημα τριτοβάθμιας.
2. Φτιάχνοντας στα νέα αυτά ιδρύματα νέες σχολές και τμήματα, αφενός με τεχνικά κριτήρια που αναφέρθηκαν, αφετέρου όχι με ένα ακαδημαϊκό κριτήριο αλλά βάσει μιας λογικής που θεωρεί ότι το πανεπιστήμιο είναι χώρος της αγοράς (που κάποιος επενδύει και βγάζει χρήματα), αλλά και που υποτάσσεται στις ανάγκες τις αγοράς φτιάχνοντας, να παράγοντας τον φθηνό, ειδικευμένο, ευέλικτο, χωρίς δικαιώματα, αυριανό εργαζόμενο. Έτσι τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών που προκύπτουν είναι εξειδικευμένα, με τεχνική γνώση απομακρυσμένη από το ακαδημαϊκό αντικείμενο, που θα δίνουν εξατομικευμένα πτυχία (άθροισμα πιστωτικών μονάδων), άρα χωρίς συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα.
3. Τις ήδη ελλείψεις διοικητικού προσωπικού και μελών ΔΕΠ, θα έρθει να συμπληρώσει η μείωση του προσωπικού, όχι μόνο πετώντας στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την εύρυθμη λειτουργία των σχολών!
Όλο αυτό γίνεται υποτίθεται για το «συμμάζεμα» των ιδρυμάτων και των τμημάτων που άνοιξαν τις προηγούμενες δεκαετίες για καθόλου ακαδημαϊκούς λόγους, όπως οι πελατειακές σχέσεις (π.χ. τμήμα πολιτικής επιστήμης στη Κομοτηνή, χωρίς πολιτικούς επιστήμονες, ως δώρο στην εκλογική περιφέρεια του τότε υπουργού παιδείας Στυλιανίδη), η οικονομική ενίσχυση περιφερειών κ.ά., πολλές φορές χωρίς ακόμα και συγκροτημένα ακαδημαϊκά αντικείμενα.
Αναγνώριση Κολεγίων
Βάσει της ίδια συλλογιστικής το τρίτο μνημόνιο, ήρθε να αναγνωρίσει στα ιδιωτικά κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το δικαίωμα να παρέχουν τίτλους σπουδών με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (δυνατότητα εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), εξισώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αξία των τίτλων τους με αυτά των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού η επιβεβαίωση της ένταξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σφαίρα της αγοράς, η αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της υποχρέωσης του κράτους για παροχή της (άρθρο 16), και η υπογράμμιση των ταξικών φραγμών που ήδη υπήρχαν τόσο ως προς τη πρόσβαση όσο και ως προς τη δημιουργία σχολών διαφορετικών ταχυτήτων ποιότητας των σπουδών.
Εμείς τι κάνουμε;
Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, η επίθεση που δέχεται το πανεπιστήμιο δηλαδή, θα σταματήσει λοιπόν, είτε όταν εντάξει και προσαρμόσει όλη την τριτοβάθμια στη δική τους λογική είτε όταν ηττηθεί!
Για αυτούς ο ρόλος των πανεπιστημίων, εκτός από εμπορευματική σφαίρα, είναι να λειτουργούν ως κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να εκπαιδεύουν δια βίου τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουν την ίδια τη γνώση ως δεξιότητα!
Απέναντι σε αυτή την αντίληψη, πρέπει να αντιτάξουμε την δική μας τοποθέτηση για έναδημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο, που ρόλος του θα είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης ανά ακαδημαϊκό αντικείμενο, σε σύνδεση πάντα με της ανάγκες της κοινωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας, που κεντρικό άξονα θα έχει τη συγκρότηση των γνωστικών αντικειμένων, των προγραμμάτων σπουδών και των πτυχίων στη βάση ενιαίων και ολοκληρωμένων επιστημονικών αντικειμένων ανά τμήμα, ώστε κάθε τμήμα να καλύπτει ένα γνωστικό αντικείμενο, μιας επιστήμης. Από αυτά τα πτυχία μόνο μπορούν να απορρέουν και ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.
Αντιστεκόμαστε στη προσπάθεια εμπορευματοποίησης των σπουδών μας!
Προτάσσουμε το δικό μας όραμα για το πανεπιστήμιο!

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σε μια σχολή που ολοένα συρρικνώνει τον ελεύθερο χρόνο και περιορίζει το χώρο για τους φοιτητές να συνδιαμορφώνουν πάνω στα θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή, έρχεται να προστεθεί και η άρνηση της καθιέρωσης εξεταστικής για τους φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίω.

Βέβαια, η λογική αυτή της μηδενικής ανοχής έρχεται να προστεθεί σε ένα σχέδιο που έχει μπει ήδη μπροστά από πέρυσι με το πλαίσιο του νόμου Διαμαντοπούλου και θέλει τα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση των σπουδών να στενεύουν, τις σπουδές να εξατομικεύονται μέσω των πιστωτικών μονάδων, τους φοιτητές να χρεώνονται μέσω δανείων πριν μπουν ακόμα στη σχολή, τα δίδακτρα να βρίσκονται προ των πυλών και ό,τι άλλο προκύψει…

Με αυτή την έννοια κάθε διεκδίκηση που ενισχύει την αυτοδιάθεση στις σπουδές μας, που διευκολύνει την καθημερινότητά μας, που θέτει στο επίκεντρο το πανεπιστήμιο των αναγκών και όχι της ρουτίνας και των εξεταστικών κέντρων, οφείλει να είναι διεκδίκηση όλων μας!

Απαιτούμε:

  • Καθιέρωση συμπληρωματικής εξεταστικής μετά το τέλος της χειμερινής και καλοκαιρινής περιόδου για τους επί πτυχίω φοιτητές.
  • Ο φοιτητές που παρακολούθησαν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εξαμήνων για λήψη πτυχίου να μπορούν να προσέρχονται στις εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου.
  • Να καθοριστεί μέτρο οφειλόμενων μαθημάτων για τη συμμετοχή στην επί πτυχίω εξεταστική, κατ’ αναλογία με τον απαιτούμενο αριθμό για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Προτείνεται ως μέτρο τα 5 οφειλόμενα μαθήματα, όπως ισχύει και σε άλλες πολυτεχνικές σχολές.
  • Να ανοίξει διάλογος στη σχολή με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών και όχι μόνο της συνυπεύθυνης για το πρόβλημα και «υπεύθυνης» ΔΑΠ (που συμμετέχει τόσα χρόνια στην επιτροπή προπτυχιακών, αλλά το πρόβλημα παραμένει παρά τη συνέπειά τους –την ποιά?- για τα φοιτητικά ζητήματα…).
  • Ουσιαστική διάχυση της γνώσης για ένα δημοκρατικό και δημόσιο πανεπιστήμιο όπου οι φοιτητές δε χρειάζεται να καταφεύγουν σε «βοηθήματα» που ενισχύουν την παραπαιδεία και το εμπόριο σημειώσεων στις σχολές.

Το μέλλον και οι σπουδές μας δεν υποθηκεύονται, οι αποφάσεις που μας αφορούν δεν χαρίζονται σε άλλους!

«εκεί θα σε περιμένω»

(Αναδημοσίευση από:   http://tovytio.wordpress.com)

 

Στο αθλητικό σάιτ ο τίτλος λέει «Μπινελίκια στον αέρα του Μέγκα (vid)». Αυτός είναι ο τίτλος, αυτό είναι ίσως το σημαντικό νέο της ημέρας. Ότι στον τηλεοπτικό αέρα ακούγεται η φράση «μαλακισμένα». Η είδηση είναι η παρασπονδία του Καμπουράκη, το λάθος του τηλεοπτικού σκηνοθέτη. Δεν θα απομείνει τίποτα άλλο, παρά μια λάθος πιρουέτα μια ημιδιάσημης γκόμενας απ’ το ντάνσινγκ γουιθ δε σταρς και ένα μπινελίκι του εξίσου ημιδιάσημου παρουσιαστή. Δεν είμαστε τίποτα, παρά απομεινάρια τηλεοπτικού χρόνου, ό,τι χώρεσε σε ένα μονόστηλο της εσπρέσο.

Ποιοί κοινωνικοί χώροι, ποιά αυταρχική κυβέρνηση, ποιός κουκουλονόμος; Το μπινελίκι του Καμπουράκη.

//

Στο ραδιόφωνο παίζει Ελληνοφρένεια. Σε μια στιγμή ακούγεται η φωνή του Ντινόπουλου. Προσπαθεί να βρίσει τον Σκουρλέτη. Λέει ο σύριζα υποστηρίζει την villa Amalias και προσθέτει «εκεί που μαζεύονταν πρεζόνια». Συνέχεια

Εικόνα

Όταν η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ εφηύραν την ανομία και τον πολιτισμό…

οννεδ αφισα

Νομιμότητα είναι η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του Νίκου Τεμπονέρα από τραμπούκους της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας…

Νομιμότητα είναι η εξαθλίωση της κοινωνίας και της νεολαίας, όπως προωθείται από τον κομματικό φορέα της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ, τη Νέα Δημοκρατία…

Νομιμότητα είναι να είσαι υπέρ του νόμου που καταστρέφει τη δωρεάν και δημόσια παιδεία και να το παραδέχεσαι ευθέως…

Νομιμότητα είναι να φέρνεις κομματικούς στρατούς και μπράβους στην ΑΣΟΕΕ, τρομοκρατώντας φοιτητές και εργαζομένους…

Νομιμότητα είναι να εφευρίσκεις την «ανομία» σε έναν κοινωνικό χώρο που παράγει πολιτισμό εδώ και 22 χρόνια…

Νομιμότητα είναι να στήνεις εμποροπανήγυρη και μαγαζάκια με «Ματίνες» και σημειώσεις στα τραπεζάκια των σχολών…

Νομιμότητα είναι να είσαι το μακρύ χέρι του συστήματος της ακροδεξιάς ατζέντας, της καταστολής και της επίθεσης στους κοινωνικούς χώρους…

μονη καπελο

Πολιτισμός είναι η κουλτούρα με τα μπουζούκια, τα κλαμπ και την ενίσχυση του συστήματος της νύχτας, της διαφθοράς και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος…

Πολιτισμός είναι η διαπόμπευση της γυναίκας και τα σεξιστικά πρότυπα…

 Πολιτισμός είναι τα σποτάκια με σύνθημα «το στυλ είναι η ζωή μου»…

Πολιτισμός είναι να φωνάζεις σεξιστικά συνθήματα σε καταμετρήσεις και οι συνακόλουθες χειρονομίες…
(http://www.youtube.com/watch?v=J736-53P_n4)

Πολιτισμός είναι να φαντάζεσαι την πολιτική ως πέταλο γηπέδου…
(http://www.youtube.com/watch?v=yi27s40UA48) (τα επιφωνήματα «ΔΑΠ» που ακούγονται στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, μάλλον είναι «συμπτωματικά»…)

Πολιτισμός είναι να διοργανώνεις «φιλανθρωπικές» δράσεις, ενώ στηρίζεις τη φτωχοποίηση και την ισοπέδωση των λαϊκών στρωμάτων και προωθείς τον ατομικό δρόμο…

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΠ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

Εκδήλωση-Συζήτηση ΑΡ.ΕΝ. Μεταλλειολόγων: «Εξορύσσοντας χρυσό στα χρόνια της κρίσης»

Η πρώτη εκδήλωση της ΑΡΕΝ Μεταλλειολόγων με θέμα έναν από τους μεγαλύτερους και σκληρότερους αγώνες που δίνονται σήμερα, τον αγώνα ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, που θα αποτελέσουν την αφετηρία για την οικολογική καταστροφή της περιοχής.

Την Παρασκευή 11/1,  στο Αμφιθέατρο 01 Κτήριο Μεταλλειολόγων, στις 14:30.

Ομιλητές:

Κατερίνα Ιγγλέζη (Βουλευτής Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δημήτρης Δαμίγος (Καθηγητής Τομέα Μεταλλευτικής ΕΜΠ)
Πέτυ Πέρκα (Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ)

Το event στο facebook:

https://www.facebook.com/events/196630450461749/

Η πορεία ενάντια στα μεταλλεία της επόμενη μέρα,  Σάββατο 12/1,11:00 η ώρα, στα Προπύλαια.

https://www.facebook.com/events/406163582795776/?fref=ts

Τέλος, το ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου (Εξάντας) για το ίδιο θέμα:

http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/chronologically/2012-2013/330-xrysos-sta-xronia-tis-krisis-o-thisavros-tis-kassandras

ΕνΑντια στης φΥσης τη λεηλασΙα, αγΩνας για τη γη και την ελευθερΙα…!!!

«Πάντα ανίκανοι να νικήσουν αυτό που δεν είναι ικανοί να καταλάβουν!» Για την επίθεση στη βίλλα Αμαλίας και την ΑΣΟΕΕ

katastolh5Λίγο μετά τα Χριστούγεννα η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει άλλο ένα δώρο στη Χρυσή Αυγή και να συνεχίσει στο δρόμο της πολιτικής εκφασισμού της κοινωνίας. «Αστυνομικοί» όλων των ειδών με εντολή εισαγγελέα και παρουσία της Πρυτανικής Αρχής του πανεπιστημίου, εισέβαλλαν στην ΑΣΟΕΕ με  πρόσχημα την «πάταξη του παραεμπορίου» και προχώρησαν σε  προσαγωγές 16 μεταναστών. Στην συνέχεια άρχισαν να ερευνούν εξονυχιστικά τα στέκια πολιτικών συλλογικοτήτων παραβιάζοντας τα. Σαν να μην έφτανε αυτό με την παρουσία καναλιών βιντεοσκόπησαν την «τρομερά επιτυχημένη» αστυνομική τους επιχείρηση για το απαραίτητο τρομοshow στα δελτία των 8, λες και πρόκειται για σημείο εγκλήματος! Πέρα, όμως, από το χτίσιμο μιας μαγικής εικόνας από την κυβέρνηση και την αστυνομία γύρω από το ζήτημα της ΑΣΟΕΕ, φαίνεται ότι διεξάγεται ένα συνολικό σχέδιο επίθεσης απέναντι σε κάθε έννοια και συλλογικότητα που περιλαμβάνει την αντίσταση και μάχεται για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικό είναι ότι η έφοδος στην ΑΣΟΕΕ έγινε μόλις λίγες μέρες μετά από την εισβολή στη βίλα Αμαλίας, δηλαδή σε ακόμη έναν κοινωνικό χώρο όπου αποτελεί πεδίο δράσης κινημάτων και μετατόπισης συνειδήσεων.

Ας τα δούμε όμως ένα-ένα… Συνέχεια