Μια ματιά από το ΕΜΠ που μας ετοιμάζουν…

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ άνοιξε μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου, όπου υπερψηφίστηκε το πλαίσιο των συναδέλφων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, οι οποίοι μάλιστα δήλωσαν εγγυητές της απρόσκοπτης λειτουργίας της σχολής. Όπως όλοι είδαμε η πραγματικότητα διέψευσε τις εξαγγελίες των συναδέλφων μας για ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής και των για ομαλή έναρξη των μαθημάτων για τους πρωτοετείς. Όμως, ένα πρόχειρο πρόγραμμα εξεταστικής, ανύπαρκτες ή της τελευταίας στιγμής  ανακοινώσεις, ένας  υπό παραίτηση κοσμήτορας να ανοίγει τις αίθουσες παίρνοντας τα κλειδιά από τις καθαρίστριες και να βοηθά στις επιτηρήσεις, συνιστούν μια πραγματικότητα που ωχριά μπροστά στην επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου εάν παγιωθούν τελικά οι διαθεσιμότητες/καταργήσεις θέσεων. Πιο αναλυτικά:

Τομείς «εξυγίανσης» του ΕΜΠ (μια ευγενική προσφορά της κυβέρνησης)

 • Απομακρύνεται το 45% του υποστηρικτικού προσωπικού και το 70% του διοικητικού.
 • Απομακρύνεται το 65% της Διεύθυνσης Σπουδών. Καταργούνται ολόκληρα τμήματα με καθοριστικό ρόλο, όπως το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άμεσες επιπτώσεις: Το ίδρυμα δεν θα δύναται να οργανώνει πλέον μεταπτυχιακές σπουδές, δεν θα υποστηρίζει ξένες γλώσσες, δεν θα είναι σε θέση να οργανώνει πρακτική άσκηση. Μόνο κατ’ οικονομίαν θα διεξάγει τις προπτυχιακές σπουδές.
 • Αποδιαρθρώνεται η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, με την απόλυση του 60% του προσωπικού της. Η Γραμματεία αυτή είναι η αιχμή του δόρατος, καθώς προσελκύει σημαντικά κονδύλια που επιστρέφουν στο τριπλάσιο τους μισθούς των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος.
 • Αποδυναμώνεται κατά 75% η Γραμματεία του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας του ΕΜΠ.
 • Το Τμήμα Προστασίας Εγκαταστάσεων (φύλαξη) σχεδόν καταργείται. Από τους 31 εργαζόμενους μένουν μόνον οι 2.
 • Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας θα στελεχώνεται πλέον από 3 άτομα, με αποτέλεσμα το ίδρυμα να μην ανταποκρίνεται στις παροχές που οφείλει στους χιλιάδες φοιτητές του.
 • Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων αποδυναμώνεται κατά 50%.
 • Το Τμήμα Προμηθειών μένει με ένα άτομο, με άμεση συνέπεια να μείνει το ίδρυμα χωρίς προμήθειες.
 • Τέλος οι περισσότερες γραμματείες των Σχολών αποψιλώνονται πλήρως (ενδεικτικά στη Σχολή μας μένουν 2 από 13 εργαζόμενους στη Γραμματεία).

Έτσι σκοπεύει το υπουργείο να υποστηρίζονται 22.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, 548 μέλη ΔΕΠ και 125 ερευνητικά εργαστήρια. Από την παραπάνω λίστα είναι προφανές πώς το ίδρυμα βαίνει προς πλήρη υποβάθμιση (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο του καθηγητή του ΕΜΠ Δ. Δαμίγου «Ο ρόλος του υποστηρικτικού προσωπικού των ΑΕΙ και η «ωρολογιακή βόμβα» των διαθεσιμοτήτων»). Η «μετέπειτα» αναδιάρθρωση υπηρεσιών συνεπάγεται πιθανώς συγχώνευση γραμματειών, η οποία πέρα από το πρακτικό πρόβλημα (υπέρογκος φόρτος εργασίας, απάνθρωπες συνθήκες για τους εργαζόμενους, καθυστερήσεις για τους φοιτητές) αποτελεί το έναυσμα για συγχώνευση τμημάτων (για παράδειγμα αρχιτέκτονες-τοπογράφοι-πολιτικοί) καθώς και για έκτακτες προσλήψεις με τις πλέον ελαστικές σχέσεις εργασίας.

«Μα προβλέπεται από το υπουργείο αναδιάρθρωση υπηρεσιών και κινητικότητα εργαζομένων εντός των ΑΕΙ για να καλύψουν κάποιες θέσεις!»

Σωστά, υπάρχει η πρόβλεψη για κινητικότητα. Όμως, αυτό αυτόματα έρχεται σε αντίθεση και αναιρεί τα επιχειρήματα του υπουργείου περί πλεοναζουσών θέσεων εργασίας. Πώς, άραγε, θα προκύψουν νέες ανάγκες, όταν, σύμφωνα με το υπουργείο, οι απολύσεις αφορούν μόνο το πλεονάζον προσωπικό; Επίσης απολύονται διευθυντές/ριες-προϊστάμενοι/ες όπου το έργο τους και η εμπειρία τους είναι δυσαναπλήρωτη και δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα από άλλους υπαλλήλους. Και με ποια λογική τελικά φεύγουν από το ίδρυμα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεισφέρει παρά όλες τις δυσκολίες και τις πολιτικές υποχρηματοδότησης όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων στην μέχρι πρότινος επαρκή λειτουργία και στη διεθνή αναγνώριση του ΕΜΠ;

Τρία FAQSγια την έρευνα που αυτή την στιγμή δεν γίνεται:

 • Πολλά εργαστήρια, τα οποία μάλιστα απέφεραν άμεσα χρήματα στο ΕΜΠ, αποδιαρθρώνονται εντελώς με αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία λειτουργίας τους (για παράδειγμα το εργαστήριο Αντοχής Υλικών).
 • Με την αποδιάρθρωση της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και της Γραμματείας του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, αλλά και γενικότερα των τομέων θα είναι αδύνατη η διαχείριση, τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό, άρα και η υλοποίηση της έρευνας.
 • Η ΕΕ ορίζει ένα ελάχιστο λόγο φοιτητών/υποστηρικτικό προσωπικό για την ανάθεση ερευνών και κονδυλίων τον οποίο αυτήν την στιγμή το ΕΜΠ δεν πληρεί!

Ενδεικτικά τι δεν θα λειτουργεί στην σχολή μας:

 • Η Πειραματική Αντοχή Υλικών του 4ου εξαμήνου αδυνατεί να διδαχθεί καθώς 3 διδάσκοντες συνταξιοδοτούνται και 4 ΙΔΑΧ τίθενται σε διαθεσιμότητα.
 • Η γραμματεία του Κτηρίου Αντοχής Υλικών (ανήκει στη ΣΕΜΦΕ) δεν θα υφίσταται πια ενώ στον τομέα μηχανικής της ΣΕΜΦΕ (διδάσκει αρκετά μαθήματα και στη σχολή μας) από τα 35 μέλη ΔΕΠ έχουν μείνει 15.
 • Τα Αστικά Υδραυλικά Έργα του 6ου εξαμήνου θα υποστούν πλήρη υποβάθμιση λόγω περικοπής βοηθητικού προσωπικού.
 • Τα μέλη ΔΕΠ του τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος από 28 έχουν μείνει 19 με προοπτική συνταξιοδότησης άλλων 9. Στον παραπάνω τομέα επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό του υποστηρικτικού προσωπικού τίθεται σε διαθεσιμότητα.
 • Το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος μένει χωρίς γραμματεία και τεχνίτη. Επίσης παραμένουν λόγω συνταξιοδότησης 5 ΔΕΠ και 2 ΕΔΠ για 14 προπτυχιακά και 8 μεταπτυχιακά.

Και ο κατάλογος συνεχίζεται……

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ?

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ?

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ… ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s