Monthly Archives: Μαρτίου 2017

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα σπουδών

Με αφορμή τις συζητήσεις και την κατάσταση στην σχολή, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι ακολούθησε ο παρακάτω φανταστικός (ή και όχι) διάλογος…

Ερώτ: Βλέπω παντού να λένε για ενιαίο και αδιάσπαστο πενταετές πτυχίο. Τι είναι αυτό τελοσπάντων?

Απαντ: Είναι ένας κύκλος σπουδών ο οποίος εκτείνεται σε 10 εξάμηνα, 5 έτη δηλαδή και αναφέρεται συνήθως σε τεχνολογικά αντικείμενα. Όμως δεν είναι αυτό που το χαρακτηρίζει. Αυτό είναι η διάρθρωσή του. Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν τα πρώτα 2 έτη ένα ισχυρό μαθηματικό και φυσικό υπόβαθρο, συνεχίζουν με ένα χρόνο, εισαγωγικό σε μαθήματα του αντικειμένου ανάμεικτα με μαθήματα θεωρίας και στα τελευταία 2 χρόνια ακολουθεί η τεχνολογική σειρά μαθημάτων. Η διάρθρωση αυτή εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο αφομοίωσης, την εμβάθυνση του αντικειμένου και την ομαλή μετάβαση σε κάθε στάδιο. Συνέχεια

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης από τη συνεδρίαση στις 15/3

Ο φοιτητικός σύλλογος σε τρεις συναπτές αποφάσεις γενικών συνελεύσεων έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου την πρόταση για αλλαγή του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή διατυπώθηκε από την κοσμητεία. Παράλληλα έχει αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή του υπάρχοντος προγράμματος με βάση κριτήρια τα οποία τον καλύπτουν. Τα κριτήρια αυτά κοινοποιήθηκαν στην κοσμητεία της σχολής ώστε να αποτελέσουν βάση συζήτησης στην διαδικασία αλλαγής του ΠΣ από το επιστημονικό προσωπικό της σχολής. Αντ’ αυτού αυτά διακωμωδήcebaceb1cf84ceb1cebbceb7cf88ceb7θηκαν και βαφτίστηκαν συνθήματα χωρίς την παραμικρή επιστημονική κριτική.

Για αυτό τον λόγο συνεδρίασε εντός της κατάληψης με μαζικότητα συντονιστική επιτροπή του συλλόγου η οποία αποφάσισε να εξειδικεύσει τους γενικούς άξονες, οι οποίοι έχουν τεθεί από το πλαίσιο απόφασης, λαμβάνοντας υπόψιν και όλες τις επισημάνσεις που έγιναν από τα επιμέρους έτη. Τα παρακάτω αιτήματα αφορούν πρώτα και κύρια το φοιτητικό σώμα και θεωρούνται θεμελιώδη, ακριβώς γιατί ορίζουν άμεσα τις σπουδές μας. Το ζήτημα της κατάρτισης του προγράμματος σπουδών δεν είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του φοιτητικού συλλόγου, αλλά η διαμόρφωση του άπτεται του επιστημονικού προσωπικού.

Απαιτούμε από την κοσμητεία να αποσύρει την πρόταση που έχει προκαλέσει τόση αναστάτωση στη σχολή μας και να επαναφέρει το δημοκρατικό διάλογο επάνω στα αιτήματα του φοιτητικού συλλόγου. Είναι πλέον στο χέρι της διοίκησης να κάνει ένα βήμα πίσω, να δεχτεί τα αιτήματα των φοιτητών και να λήξει η κατάληψη αμέσως.

Απαιτούμε:

1) Ενιαίος 5ετής κύκλος σπουδών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στα πρώτα έτη και κορμό που να περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του πολιτικού μηχανικού. Ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο με όλα τα δικαιώματα σε αυτό.

a. Όχι στο κατέβασμα μαθημάτων κορμού σε μικρά έτη – ισοκατανομή των μαθημάτων
b. Βασικά μαθήματα τεχνολογίας ΠΜ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο κορμό. (Π.Χ. Σίδερα 2, Τεχνική Γεωλογία)
c. Η σύμπτυξη μαθημάτων βασικών επιστημών (5/10 από τα μαθήματα που μειώνο-νται) οδηγεί στην υποβάθμιση του θεωρητικού υποβάθρου.

2) Αλλαγή και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και του κλάδου του πολιτικού μηχανικού. Όλες οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας να ενσωματώνονται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών χωρίς να υποβαθμίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο.

3) Πρόγραμμα δομημένο έτσι ώστε να συνδέεται η θεωρία με την πράξη. Αυτό πρέπει να εγκολπώνεται στο σύνολο των μαθημάτων της σχολής μέσω της σύνδεσης του θεωρητικού υποβάθρου με τις εφαρμογές του ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.

a. Τα προτεινόμενα ολοκληρωμένα θέματα κατεύθυνσης κινούνται αντιδιαμετρικά και εξειδικεύουν περαιτέρω το πρόγραμμα.
b. Τα προτεινόμενα εργαστήρια είναι πλήρως διαχωρισμένα από την θεωρία και δεν προσφέρουν κατανόηση της.

4) Όχι στην εισαγωγή των πιστωτικών μονάδων και του φακέλου ατομικών προσόντων που ποσοτικοποιούν την γνώση και δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες αποφοίτων.

5) Όσον αφορά την ποιότητα σπουδών, η σχολή μπορεί να εξασφαλίσει:

a. Επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού
b. Επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών
c. Δωρεάν, ποιοτικά και σύγχρονα συγγράμματα και αναλώσιμα για όλα τα μαθή-ματα
d. Σημειώσεις, θέματα και πρότυπες λύσεις θεμάτων σε όλα τα μαθήματα
e. Η διδασκαλία να καλύπτει τους στόχους του μαθήματος

Δεν δεχόμαστε σαν άλλοθι την υποχρηματοδότηση του ιδρύματος. Υπάρχει τεράστια ποσότητα χρημάτων που διοχετεύεται σε ερευνητικά κονδύλια αντί να πηγαίνει για την χρηματοδότηση των σπουδών μας!

6) Οι ρυθμοί σπουδών της σχολής πρέπει να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην σφαιρική μόρφωση. Για αυτό τον λόγο:

a. Πρέπει να δίνεται από το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα ο χρόνος στον φοιτητή να αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και να κοινωνικοποιείται, καθώς και χρόνος για την πραγματοποίηση των διαδικασιών του Φ.Σ.
b. Θέσπιση μόνο προαιρετικών προόδων, ασκήσεων και εργαστηρίων. Διδασκαλία εργαστηρίων πρωινές και απογευματινές ώρες, ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση από όλους.
i. Στην περίπτωση θέσπισης προόδων οι οποίες καλύπτουν συνολικά την ύλη, αυτές θα είναι απαλλακτικές.
c. Καταμερισμός μαθημάτων ώστε να υπάρχουν ισοβαρή, ως προς τον φόρτο εργα-σίας, εξάμηνα.
d. Ομοιόμορφη κατανομή του ωρολογίου προγράμματος. Συμμόρφωση όλων των καθηγητών με αυτό.

Διεκδικούμε:

Μόρφωση για όλους! Όλη η γνώση στο πτυχίο, όχι στο σύστημα της διαρκούς επανακάταρτισης. Μόρφωση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις δεξιότητες μας, που επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο με όλα τα δικαιώματα σε αυτό.

Εργασία για όλους! Οι σπουδές πρέπει να είναι διαβατήριο στην δουλειά και όχι στον μεσαίωνα της ανεργίας. Απέναντι στο τεράστιο κύμα μετανάστευσης, τις απλήρωτες πρακτικές, τις δουλειές με μπλοκάκι και την τραγική κατάσταση στον κλάδο μας, θέλουμε οι σπουδές να μπορούν να μας εξασφαλίζουν όλα τα εφόδια για την εργασία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

Ανθρώπινοι ρυθμοί σπουδών! Δυνατότητα του καθενός και της καθεμιάς να σπουδάζει, απέναντι στους ταξικούς φραγμούς. Προαιρετικά όλα τα εργαστήρια/θέματα/ παρακολουθήσεις, να στα-ματήσουν τα μαζικά κοψίματα χωρίς όριο στα μαθήματα. Διαθέσιμο πλήρες υλικό/πρότυπα θέ-ματα σε όλα τα μαθήματα για το διάβασμα και για την εξέταση από την σχολή, και όχι από την πελατεία και τα «φροντιστήρια».

Συνολική εποπτεία του αντικειμένου, ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση! Μπορούμε να έχουμε επίγνωση των διαφόρων πτυχών του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου, και όχι αυτό να καταμερί-ζεται και να διασπάται. Ενιαιότητα της θεωρητικής μάθησης με την πρακτική διαδικασία μέσα από την διαδικασία των σπουδών. Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο ενάντια στην διάκριση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-Σχολές κατάρτισης.

Γνώση και έρευνα για τις λαϊκές ανάγκες! Η ανάπτυξη της έρευνας να σχεδιάζεται με κριτήριο που επιβάλλουν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των πο-λυεθνικών, των κρατών και της ΕΕ όπως γίνεται σήμερα. Κανένα εμπόδιο στην ανάπτυξη της επι-στήμης για την ωφέλεια της. κοινωνίας.

10+1 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να περάσει το νέο πρόγραμμα σπουδών!

1. Γιατί αυτό που ζητάμε δεν είναι μία εικονική μείωση μαθημάτων, με παράλληλη δημιουργία μαθημάτων-τεράτων (βλ. Μηχανική 2-Αντοχή υλικών, Ρευστά-Υδραυλική), που κάνουν αδύνατη την παρακολούθηση-διδασκαλία-αφομοίωση.
2. Γιατί η μείωση των ωρών διδασκαλίας θα σημάνει την περεταίρω αύξηση του προσωπικού χρόνου εργασίας και διαβάσματος, καθώς θα αναγκαζόμαστε να “βγάζουμ1837da9c97e86168f0c2b21fef2aed5aε” μόνοι μας τα κομμάτια της ύλης που δεν θα προλαβαίνουν να διδάσκονται.
3. Γιατί θέλουμε να σπουδάζουμε με ανθρώπινους ρυθμούς, χωρίς την περεταίρω εντατικοποίηση μιας ήδη ασφυκτικής καθημερινότητας εντός και εκτός σχολής (ενδιάμεσοι πρόοδοι σε πάρα πολλά μαθήματα, υποχρεωτικά εργαστήρια), έχοντας τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης, πολιτικοποίησης, ψυχαγωγίας.
4. Γιατί θέλουμε ένα πρόγραμμα σπουδών, που να προσφέρει βασικό υπόβαθρο γνώσεων σε όλο το εύρος του αντικειμένου και όχι πλήρως εξειδικευμένες και επιμέρους γνώσεις (π.χ Σίδερα 2 υποχρεωτικά μόνο στους Δομοστατικούς, Τεχνική Γεωλογία μόνο στους Γεωτεχνικούς κτλ.) .
5. Γιατί η αφαίρεση σημαντικών κομματιών της ύλης, σημαίνει μη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
6. Γιατί το νέο πρόγραμμα σπουδών υποβαθμίζει το θεωρητικό υπόβαθρο του μηχανικού, δίνοντας ουσιαστικά βάρος μόνο στην τεχνική κατάρτιση.
7. Γιατί το κατέβασμα δύσκολων μαθημάτων σε μικρότερα εξάμηνα (βλ. Μπετό1, Εδαφομηχανική1, Θεμελιώσεις κ.τ.λ.), ανοίγει το δρόμο για τη διάσπαση του πτυχίου σε 3+2 και δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση το ενιαίο, πενταετές και συμπαγές δίπλωμα πολιτικού μηχανικού.
8. Γιατί θέλουμε να βγαίνουμε μηχανικοί συνδεδεμένοι με τις κοινωνικές ανάγκες, έχοντας αναπτύξει περιβαλλοντικές ευαισθησίες.
9. Γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε ένα κοσμήτορα, που το μόνο που έχει επιδείξει τα χρόνια της διοίκησης του, είναι ο δεσποτισμός και η ματαιοδοξία , να πετάξει για άλλη μια φορά τη γνώμη των φοιτητών στον κάλαθο των αχρήστων.
10. Γιατί τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το πρόγραμμα σπουδών, τον έχουμε όλοι εμείς, που βλέπουμε το πρόγραμμα στην ολότητα του και επηρεαζόμαστε, περισσότερο από τον καθένα/μια, από τις προβληματικές του.
10+1 Γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε, μέσω της σχολής μας, να ανοίξει η πόρτα για την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση στα προγράμματα σπουδών, ούτε να γίνουμε τα πειραματόζωα μίας τέτοιας αλλαγής, που επιχειρείται σε βάρος των συμφερόντων και των αναγκών μας.
ΟΛΕΣ/ΟΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3, ΣΤΙΣ 13:30