Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης από τη συνεδρίαση στις 15/3

Ο φοιτητικός σύλλογος σε τρεις συναπτές αποφάσεις γενικών συνελεύσεων έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου την πρόταση για αλλαγή του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή διατυπώθηκε από την κοσμητεία. Παράλληλα έχει αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή του υπάρχοντος προγράμματος με βάση κριτήρια τα οποία τον καλύπτουν. Τα κριτήρια αυτά κοινοποιήθηκαν στην κοσμητεία της σχολής ώστε να αποτελέσουν βάση συζήτησης στην διαδικασία αλλαγής του ΠΣ από το επιστημονικό προσωπικό της σχολής. Αντ’ αυτού αυτά διακωμωδήcebaceb1cf84ceb1cebbceb7cf88ceb7θηκαν και βαφτίστηκαν συνθήματα χωρίς την παραμικρή επιστημονική κριτική.

Για αυτό τον λόγο συνεδρίασε εντός της κατάληψης με μαζικότητα συντονιστική επιτροπή του συλλόγου η οποία αποφάσισε να εξειδικεύσει τους γενικούς άξονες, οι οποίοι έχουν τεθεί από το πλαίσιο απόφασης, λαμβάνοντας υπόψιν και όλες τις επισημάνσεις που έγιναν από τα επιμέρους έτη. Τα παρακάτω αιτήματα αφορούν πρώτα και κύρια το φοιτητικό σώμα και θεωρούνται θεμελιώδη, ακριβώς γιατί ορίζουν άμεσα τις σπουδές μας. Το ζήτημα της κατάρτισης του προγράμματος σπουδών δεν είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του φοιτητικού συλλόγου, αλλά η διαμόρφωση του άπτεται του επιστημονικού προσωπικού.

Απαιτούμε από την κοσμητεία να αποσύρει την πρόταση που έχει προκαλέσει τόση αναστάτωση στη σχολή μας και να επαναφέρει το δημοκρατικό διάλογο επάνω στα αιτήματα του φοιτητικού συλλόγου. Είναι πλέον στο χέρι της διοίκησης να κάνει ένα βήμα πίσω, να δεχτεί τα αιτήματα των φοιτητών και να λήξει η κατάληψη αμέσως.

Απαιτούμε:

1) Ενιαίος 5ετής κύκλος σπουδών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στα πρώτα έτη και κορμό που να περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του πολιτικού μηχανικού. Ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο με όλα τα δικαιώματα σε αυτό.

a. Όχι στο κατέβασμα μαθημάτων κορμού σε μικρά έτη – ισοκατανομή των μαθημάτων
b. Βασικά μαθήματα τεχνολογίας ΠΜ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο κορμό. (Π.Χ. Σίδερα 2, Τεχνική Γεωλογία)
c. Η σύμπτυξη μαθημάτων βασικών επιστημών (5/10 από τα μαθήματα που μειώνο-νται) οδηγεί στην υποβάθμιση του θεωρητικού υποβάθρου.

2) Αλλαγή και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και του κλάδου του πολιτικού μηχανικού. Όλες οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας να ενσωματώνονται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών χωρίς να υποβαθμίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο.

3) Πρόγραμμα δομημένο έτσι ώστε να συνδέεται η θεωρία με την πράξη. Αυτό πρέπει να εγκολπώνεται στο σύνολο των μαθημάτων της σχολής μέσω της σύνδεσης του θεωρητικού υποβάθρου με τις εφαρμογές του ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.

a. Τα προτεινόμενα ολοκληρωμένα θέματα κατεύθυνσης κινούνται αντιδιαμετρικά και εξειδικεύουν περαιτέρω το πρόγραμμα.
b. Τα προτεινόμενα εργαστήρια είναι πλήρως διαχωρισμένα από την θεωρία και δεν προσφέρουν κατανόηση της.

4) Όχι στην εισαγωγή των πιστωτικών μονάδων και του φακέλου ατομικών προσόντων που ποσοτικοποιούν την γνώση και δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες αποφοίτων.

5) Όσον αφορά την ποιότητα σπουδών, η σχολή μπορεί να εξασφαλίσει:

a. Επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού
b. Επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών
c. Δωρεάν, ποιοτικά και σύγχρονα συγγράμματα και αναλώσιμα για όλα τα μαθή-ματα
d. Σημειώσεις, θέματα και πρότυπες λύσεις θεμάτων σε όλα τα μαθήματα
e. Η διδασκαλία να καλύπτει τους στόχους του μαθήματος

Δεν δεχόμαστε σαν άλλοθι την υποχρηματοδότηση του ιδρύματος. Υπάρχει τεράστια ποσότητα χρημάτων που διοχετεύεται σε ερευνητικά κονδύλια αντί να πηγαίνει για την χρηματοδότηση των σπουδών μας!

6) Οι ρυθμοί σπουδών της σχολής πρέπει να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην σφαιρική μόρφωση. Για αυτό τον λόγο:

a. Πρέπει να δίνεται από το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα ο χρόνος στον φοιτητή να αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και να κοινωνικοποιείται, καθώς και χρόνος για την πραγματοποίηση των διαδικασιών του Φ.Σ.
b. Θέσπιση μόνο προαιρετικών προόδων, ασκήσεων και εργαστηρίων. Διδασκαλία εργαστηρίων πρωινές και απογευματινές ώρες, ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση από όλους.
i. Στην περίπτωση θέσπισης προόδων οι οποίες καλύπτουν συνολικά την ύλη, αυτές θα είναι απαλλακτικές.
c. Καταμερισμός μαθημάτων ώστε να υπάρχουν ισοβαρή, ως προς τον φόρτο εργα-σίας, εξάμηνα.
d. Ομοιόμορφη κατανομή του ωρολογίου προγράμματος. Συμμόρφωση όλων των καθηγητών με αυτό.

Διεκδικούμε:

Μόρφωση για όλους! Όλη η γνώση στο πτυχίο, όχι στο σύστημα της διαρκούς επανακάταρτισης. Μόρφωση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις δεξιότητες μας, που επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο με όλα τα δικαιώματα σε αυτό.

Εργασία για όλους! Οι σπουδές πρέπει να είναι διαβατήριο στην δουλειά και όχι στον μεσαίωνα της ανεργίας. Απέναντι στο τεράστιο κύμα μετανάστευσης, τις απλήρωτες πρακτικές, τις δουλειές με μπλοκάκι και την τραγική κατάσταση στον κλάδο μας, θέλουμε οι σπουδές να μπορούν να μας εξασφαλίζουν όλα τα εφόδια για την εργασία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

Ανθρώπινοι ρυθμοί σπουδών! Δυνατότητα του καθενός και της καθεμιάς να σπουδάζει, απέναντι στους ταξικούς φραγμούς. Προαιρετικά όλα τα εργαστήρια/θέματα/ παρακολουθήσεις, να στα-ματήσουν τα μαζικά κοψίματα χωρίς όριο στα μαθήματα. Διαθέσιμο πλήρες υλικό/πρότυπα θέ-ματα σε όλα τα μαθήματα για το διάβασμα και για την εξέταση από την σχολή, και όχι από την πελατεία και τα «φροντιστήρια».

Συνολική εποπτεία του αντικειμένου, ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση! Μπορούμε να έχουμε επίγνωση των διαφόρων πτυχών του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου, και όχι αυτό να καταμερί-ζεται και να διασπάται. Ενιαιότητα της θεωρητικής μάθησης με την πρακτική διαδικασία μέσα από την διαδικασία των σπουδών. Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο ενάντια στην διάκριση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-Σχολές κατάρτισης.

Γνώση και έρευνα για τις λαϊκές ανάγκες! Η ανάπτυξη της έρευνας να σχεδιάζεται με κριτήριο που επιβάλλουν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των πο-λυεθνικών, των κρατών και της ΕΕ όπως γίνεται σήμερα. Κανένα εμπόδιο στην ανάπτυξη της επι-στήμης για την ωφέλεια της. κοινωνίας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s