Monthly Archives: Απρίλιος 2020

COVID 19: Η Νέα πραγματικότητα των φοιτητ(ρι)ών στην ΣΠΜ

Η τωρινή περίοδος που διανύουμε λόγω της πανδημίας, αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους και όλες μας, καθώς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε για πρώτη φορά σε μία κοινωνική πραγματικότητα που εμπεριέχει  άδειους δρόμους, κλειστά μαγαζιά, κλειστές σχολές. Την ίδια στιγμή, ο εγκλεισμός αποτελεί την νέα συνθήκη, που έχουν επιφέρει τα μέτρα για την αντιμετώπιση του covid-19. Ένας εγκλεισμός, που συνεπάγεται οικονομικά προβλήματα στις περισσότερες οικογένειες, που επιβαρύνει ψυχικά τα άτομα, που μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε την καθημερινότητα μας, με βάση τη νέα αυτή πραγματικότητα. Ένα από τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι και η νέα κατάσταση που επικρατεί μέσα στην σχολή, καθώς βλέπουμε να αλλάζει πλήρως ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σπουδάζουμε. Η σχολή, αν και έχει επιλύσει τεχνικά το ζήτημα της διδασκαλίας (λειτουργία τηλεμαθημάτων), δεν λαμβάνει υπόψη της αρκετές δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή και επιλέγει να συνεχίσει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία (τεστ, παράδοση εργασιών κλπ) όπως την αφήσαμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Πλέον όλη η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, οι διαλέξεις των μαθημάτων δηλαδή γίνονται σε μορφή τηλεδιάσκεψης. Η αλήθεια είναι ότι τα ηλεκτρονικά μαθήματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν σε καμία περίπτωση την διδασκαλία με την φυσική παρουσία των φοιτητ(ρι)ών και του/της καθηγητή/ριας, διότι έτσι χάνεται η ουσιαστική διάδραση με τους/ις καθηγητές/ριες, που είναι αναγκαία στην διεξαγωγή των μαθημάτων. Δεδομένης της συγκυρίας η διεξαγωγή τους κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να χαθεί το εξάμηνο.  Όμως, 2 εβδομάδες μετά την έναρξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων, υπάρχουν αρκετά πρακτικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα,  στην Εδαφομηχανική 1 δεν είναι η δυνατή η πρόσβαση όλων των φοιτητ(ρι)ών στο μάθημα, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη, πράγμα για το οποίο θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει ήδη η σχολή!

Επίσης, ορισμένα μαθήματα είτε δεν πραγματοποιούνται (πχ Στοιχεία αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονική σύνθεση, Γεωδαιτικές εφαρμογές), είτε ανεβαίνουν απλά οι σημειώσεις που θα διδάσκονταν στο μάθημα (πχ Διαφορικές Εξισώσεις, Λογισμός Πολλών Μεταβλητών). Και είναι άξιο απορίας για ποιό λόγο δεν έχει βγει ακόμη μία ενημέρωση από τους/τις καθηγητές/ριες για το κατά πόσο τα μαθήματα θα αναπληρωθούν όταν ανοίξει η σχολή ή αν δεν θα γίνουν καθόλου μέσα στο εξάμηνο. Ειδικότερα, οι σημειώσεις της ύλης στο mycourses δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το μάθημα, ακόμη και την τηλεδιάσκεψη, καθώς δε δίνεται η ευκαιρία στους/ις φοιτητές/ριες να  συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αυτή την περίοδο το κράτος έχει αποφασίσει να εκκενώσει τις φοιτητικές εστίες, πετώντας έξω από τα σπίτια τους χιλιάδες φοιτητές/ριες. Συνεπώς αυτοί/ες οι φοιτητές/ριες δεν γίνεται να έχουν το άγχος της παρακολούθησης και της εκπόνησης εργασιών, όταν δεν γνωρίζουν  που θα μένουν το επόμενο διάστημα. Συγχρόνως αρκετοί/ες πιθανόν  να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα τηλεμαθημάτα λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (κακή σύνδεση διαδικτύου, παλιός Η/Υ). Υπό αυτό το πρίσμα, απαιτούμε τη συγκεκριμένη περίοδο οι διαλέξεις να ανεβαίνουν βιντεοσκοπημένες, έτσι ώστε όλοι/ες οι φοιτητές/ριες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές και να μη μένουν πίσω στα μαθήματά τους λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Τέλος λόγω της κατάστασης, το αναμενόμενο είναι ότι όλες οι εργασίες πρέπει να είναι προαιρετικές-όπως κανονικά ορίζει και ο κανονισμός-και να δοθεί παράταση σε όλες τις εργασίες.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα του εκπαιδευτικού υλικού, η σχολή οφείλει να εξασφαλίσει ότι σε μία τέτοια συγκυρία όλοι/ες οι φοιτητές/ριες θα μπορέσουν να έχουν τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων. Αυτό προϋποθέτει οι καθηγητές/ριες να ανεβάζουν πλήρεις σημειώσεις στο mycourses σε όλα τα μαθήματα! Επίσης, η σχολή οφείλει να μεριμνήσει να δοθούν ηλεκτρονικά τα βιβλία που υπό κανονικές συνθήκες θα δίνονταν από τους τομείς, απαραίτητα για τις εξετάσεις και την εκπόνηση εργασιών (πχ Θεμελιώσεις)

Ένα τελευταίο ζήτημα είναι αυτό των αποτελεσμάτων της εξέτασης της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Πιο συγκεκριμένα, μετά από αντιεκπαιδευτική συμπεριφορά του καθηγητή του μαθήματος κ. Παντουβάκη την ώρα της εξέτασης, ο ίδιος αποφάσισε να μην ανακοινώσει τα αποτελέσματα αν δεν πραγματοποιηθεί πρώτα συζήτηση με τα μέλη του ΔΣ. Αυτή η συζήτηση, βέβαια, λόγω της διακοπής των μαθημάτων, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η σχολή ακόμα δεν δίνει σαφή απάντηση για το τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα του μαθήματος αυτού. Εμείς κρίνουμε αναγκαίο η συζήτηση με τα μέλη του ΔΣ να πραγματοποιηθεί το γρηγορότερο δυνατό με τηλεδιάσκεψη ώστε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης και να διαλευκανθεί τι συνέβη την ώρα της εξέτασης πριν ανοίξει η σχολή

Δεδομένου της δύσκολης συγκυρίας που βιώνουμε είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη μεταξύ των φοιτητ(ρι)ών αλλά και η σχολή να λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες των φοιτητ(ρι)ών και να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες της περιόδου που διανύουμε.